Sự kiện

Gọp máy chủ NGUYỆT LONG và ĐỒ LONG

26-11-2022

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm Thế sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ NGUYỆT LONG ĐỒ LONG vào 13H00 ngày 28/11/2022. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ NGUYỆT LONG  phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ NGUYỆT LONG  được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ GỌP MÁY CHỦ Số Lượng
Kinh Nghiệm Đơn 5000
Mảnh Luân Hồi Ấn 50000
Già Lam Kinh 50000
Ấn Ký Tín Vật 50000
Thần Khí Bảo Châu 50000
Linh Khí 50000
[Đại] Chân Khí 1000
Rương Trấn Hồn Thạch 1000
Linh Tê 50
Bút Lông 10000
Giấy Trắng 10000

- Nhân vật thuộc máy chủ NGUYỆT LONG sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ NGUYỆT LONG sẽ mất GiaTộc- Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB